Gebruiksaanwijzing

2024/06 (v2.2)

Dashcam DrivePro 550
1. Inhoud van de verpakking

De verpakking van de DrivePro dashcam bevat de volgende items:

DrivePro 550
Suction Auto Mount

microSD geheugenkaart

Auto adapter

Quick Start Guide

2. Aan de slag

2-1 Overzicht

2-2 Een microSD geheugenkaart plaatsen

Voordat u een opname kunt starten moet u een microSD geheugenkaart in de DrivePro plaatsen.

 1. Plaats een microSD geheugenkaart in het kaartslot van de DrivePro.

WAARSCHUWING

 1. Formatteer altijd nieuwe geheugenkaarten in de DrivePro voordat u ze in gebruiks neemt. Als u een nieuwe geheugenkaart wilt formatteren, drukt u op de knop instellingen tijdens het opnemen en selecteert u Format Card.
 2. Zorg ervoor dat de eenheidsgrootte van de microSD kaart 32KB of groter is. Indien dat niet het geval is formatteert de DrivePro de kaart voordat er opnames worden gemaakt.
 3. Door te formatteren worden alle gegevens op de geheugenkaart gewist.
 4. De DrivePro 550 ondersteunt alleen het FAT32-bestandsformaat, niet exFAT/NTFS.

 2. Om de geheugenkaart uit het slot te verwijderen, drukt u de geheugenkaart in.

WAARSCHUWING

Verwijder de geheugenkaart niet tijdens het uitschakelen om schade aan de geheugenkaart en verlies van opgenomen video’s te voorkomen.

 • Voor meer details over de geschatte opnametijd afhankelijk van de kaartcapaciteit, ga naar FAQ op onze officiële website.

2-3 De DrivePro monteren

 1. Steek de montagebeugel in de bovenkant van de DrivePro en schuif zijwaarts tot u een klik hoort.

 2. Reinig en droog het gebied van de voorruit waar u de DrivePro wilt monteren. Plaats de DrivePro in het midden van de voorruit dicht bij de achteruitkijkspiegel voor het beste zicht.

 3. Druk de hendel van de zuignap naar beneden en bevestig de DrivePro stevig op de voorruit.

 4. Draai de instelknop tegen de klok in om de DrivePro los te maken en de positie van de DrivePro aan te passen.

 5. Zodra de DrivePro in de juiste positie staat, draai de instelknop met de klok mee om ervoor te zorgen dat de DrivePro vast zit.

2-4 Aansluiten op stroom

 1. Sluit de micro-USB-kabel van de autoaanstekeradapter aan op de DrivePro.
 2. Steek het andere uiteinde van de adapter in het stopcontact van uw auto.

 3. Nadat de motor van de auto is gestart, wordt de DrivePro automatisch ingeschakeld en begint de opname.

 4. Nadat de motor van de auto is uitgeschakeld, slaat de DrivePro automatisch de huidige opname op en schakelt zichzelf uit.

Note

 1. Plaats een microSD-geheugenkaart in de DrivePro voordat u deze op het stopcontact van uw auto aansluit.
 2. Auto power outlets van sommige typen voertuigen zullen nog steeds stroom leveren nadat de motor van de auto is uitgeschakeld. Als uw auto van dit type is, dient u de stekker van uw dashcam uit het stopcontact van de auto te halen om onnodig stroomverbruik en onverwachte problemen te voorkomen.

2-5 Functie knoppen

Scherm
1. Opname status indicator
2. Video lengte
3. Video resolutie / Frame rate
4. WiFi verbindingsindicator
5. GPS verbindingsindicator
6. Spraakopname status
7. Batterij status
8. Datum / Tijd

 • Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de DrivePro aan/uit te zetten.
 • Houd de knop langdurig ingedrukt om snel de microfoon aan/uit te zetten.
 • Houd de knop langdurig ingedrukt om snel het Time Lapse menu te openen.
 • WiFi is enkel verbonden wanneer de DrivePro is aangesloten op de stroom.

2-6 LED Indicator

LED Status Definitie
Brandt rood Standby
Knipperend rood Opnemen
Knipperend blauw Wi-Fi aan en opnemen

Note

WiFi is enkel verbonden wanneer de DrivePro is aangesloten op stroom.

2-7 Datum en tijd instellen

Configureer eerst de instellingen voor datum, tijd en UTC-tijdzone om een nauwkeurige opnametijd te garanderen.

 1. Druk op de knop.
 2. Gebruik om de Date/Time te selecteren en druk op OK.

 3. Gebruik om de waardes aan te passen en druk op OK om naar het volgende blok te gaan.

 4. Herhaal stap 3 tot de datum/tijd- en tijd zone instellingen zijn voltooid. En druk op OK zodra u de instellingen heeft voltooid.

3. Video’s opnemen

3-1 Normale opnamen

Nadat de motor is ingeschakeld wordt de DrivePro automatisch ingeschakeld en start de opname. Standaard wordt één videobestand opgeslagen voor elke 3 minuten die is opgenomen. Om de opname lengte aan te passen, ga naar het menu Instellingen.


Nadat de motor is uitgeschakeld slaat de DrivePro automatische de huidige opname op en wordt de DrivePro uitgeschakeld.

3-2 Nood opname

30% van de opslagruimte wordt gebruikt voor noodopname. Video bestanden opgenomen in de Nood opname modus zijn beveiligd tegen overschrijven.

Handmatige Nood opname
Druk tijdens de opname op de noodknop aan de onderkant van de DrivePro om de Noodgeval opname modus handmatig te activeren.


Er verschijnt een waarschuwing op het scherm wanneer de noodopname wordt geactiveerd.


G-Sensor Noodopname
Tijdens het opnemen van video’s activeert de DrivePro automatisch de noodopname functie bij het detecteren van een botsing.

 • Als de G-Sensor gevoeligheid te hoog is ingesteld, zullen zelfs de kleinste schokken de noodopname modus activeren.
 • Als de G-Sensor gevoeligheid te laag is ingesteld, zullen enkel de significante schokken de noodopname modus activeren.

G-Sensor gevoeligheid kan worden aangepast in het menu Settings.

Note

Loop-opname is standaard ingeschakeld, wat betekent dat de DrivePro automatisch de eerste noodbestanden overschrijft met de laatst opgenomen noodbestanden.

3-3 Parkeer opname modus

Nadat de motor is uitgeschakeld, activeert de DrivePro automatisch de parkeermodus. Elke beweging of botsing wordt opgenomen. Parkeer modus is standaard uitgeschakeld en kan worden ingeschakeld via Settings.

Note

Nadat u de motor van de auto hebt uitgeschakeld, kan het inschakelen van de parkeermodus de ingebouwde batterij van de DrivePro leegmaken.

Wanneer de parkeermodus is ingeschakeld zal het LCD scherm worden uitgeschakeld en de LED-indicator blijft rood branden in stand-by. Als de DrivePro een botsing of beweging van het voertuig detecteert, worden er gedurende ongeveer 15 seconden beelden opgenomen en wordt het display ingeschakeld terwijl de LED rood knippert. Als er binnen 15 seconden geen beweging meer wordt gedetecteerd, wordt het display weer uitgeschakeld. Wanneer de motor wordt ingeschakeld zal de DrivePro de normale opnamestand hervatten.

Transcend’s auto adapter levert geen stroom nadat de motor is uitgeschakeld. Indien er een langdurige opname in parkeermodus is vereist, gebruik dan een externe voeding. Activeer de parkeermodus handmatig door de Power knop langdurig ingedruk te houden in de normale opname modus. Om de DrivePro uit te schakelen drukt u nogmaals langdurig op de Power knop.

Batterij bijna leeg
Laad de DrivePro onmiddellijk op na ontvangst van de waarschuwing dat de batterij bijna leeg is, om systeemtijdfouten te voorkomen. Vermijd het gebruik van de ingebouwde batterij om rechtstreeks video's op te nemen.

Note

Als u van plan bent de ingebouwde batterij te gebruiken voor opnamen, zorg er dan voor dat deze over voldoende stroomvoorziening beschikt

4. Video’s afpelen en bladeren door foto’s

4-1 Afspelen van video’s / Bladeren door foto’s

 1. Druk tijdens de opname op de knop Browse.
 2. Gebruik / om het volgende te selecteren Normal, Emergency of Snapshot, en druk op OK.

 3. Gebruik / om het gewenste videobestand te selecteren en druk op OK voor een preview.

 4. Druk op om terug te keren naar de lijst met videobestanden.

4-2 Videos/Foto’s verwijderen

 1. Druk op om foto’s en video’s te verwijderen.

 2. Het bericht “Verwijderen?” zal verschijnen. Gebruik om het verwijderen van het video- / fotobestand te annuleren of te bevestigen, en druk op OK.

4-3 Video’s beveiligen

 1. Druk op om het videobestand te beveiligen.

 2. Het bericht ‘vergrendelen?’ zal verschijnen. Gebruik om de gewenste optie te selecteren en druk op OK.

5. Instellingen

In het Instellingen menu kunt u de videoresolutie, opnametijd en G-sensor gevoeligheid aanpassen. Bovendien kunt u de datum- en tijdsinstellingen configureren, de interfacetaal wijzigen, de geheugenkaart formatteren en firmware upgrades uitvoeren.

 1. Druk tijden de opname op Instellingen.

 2. Gebruik om de gewenste menu optie te selecteren en druk op OK.

 3. Wijzig de waarde met , en druk op OK.

 4. Druk op om terug te keren naar het Instellingen menu.

5-1 Menu Opties

Camera
Icoon
Functie
Functie / Optie
Resolutie
Stel de resolutie voor de video opname in. (Voor lens+achter lens).
1440P30+1080P30 (standaard) / 1080P60+1080P30 / 1080P30+1080P30 / 720P30+720P30
Belichtingswaarde
Pas de belichtingswaarde van de camera aan.
+2.0 / +1.5 / +1.0 / +0.5 / 0.0 (standaard) / -0.5 / -1.0 / -1.5 / -2.0
Microfoon
Schakel de microfoon aan/uit tijdens het opnemen van video’s.
Uitschakelen / Inschakelen (standaard)
Video lengte
Stel de opnamelengte van elk opgenomen videobestand in.
1 min / 3 mins (standaard) / 5 mins
Video Stamp
Geef de huidige tijd van de gebeurtenis of GPS-informatie van de opgenomen video's weer.
Uitschakelen / Inschakelen (standaard)
Loop opnamen
Overschrijf de eerste videobestanden met nieuwe videobestanden wanneer de microSD-kaart vol is.
Uitschakelen / Inschakelen (standaard)
Light Frequentie
Selecteer de juiste frequentie om knipperend aircolampje te voorkomen.
50 Hz (standaard) / 60 Hz
Time-Lapse Video
Stel een geprefereerd tijdsinterval in om time-lapse video’s te maken. Time-lapse video modus kan alleen handmatig worden ingeschakeld; eenmaal ingeschakeld zal het de normale opname modus vervangen.
Note: Om te voorkomen dat de accu van de auto volledig leegraakt, wordt de DrivePro automatisch uitgeschakeld na 48 uur achter elkaar opnemen in de Time-Lapse Video-modus.
Uitschakelen (standaard) / 1 sec/shot / 2 sec/shot / 4 sec/shot
Driving Assistant
Icoon
Functie
Functie / Optie
Lane Departure
Waarschuwt de bestuurder wanneer hij van zijn rijstrook afwijkt. Deze functie wordt geactiveerd wanneer de rijsnelheid de vooraf ingestelde waarde overschrijdt.
Note: Deze functie wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de resolutie van de camera aan de voorzijde is ingesteld op 1080P bij 60FPS.
Uitschakelen (standaard) / >60 km/h to >150 km/h (>40 mph to >95 mph)
Forward Collision
Waarschuwt de bestuurder wanneer hij van zijn rijstrook afwijkt. Deze functie wordt geactiveerd wanneer de rijsnelheid de vooraf ingestelde waarde overschrijdt.
Note: Deze functie wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de resolutie van de camera aan de voorzijde is ingesteld op 1080P bij 60FPS.
Uitschakelen (standaard) / >60 km/h to >150 km/h (>40 mph to >95 mph)
Snelheidsalarm
Waarschuwt de bestuurder met waarschuwing piepjes als de rijsnelheid de ingestelde snelheid overschrijdt.
Uitschakelen (standaard) / >60 km/h to >150 km/h (>40 mph to >95 mph)
Snelheidseenheid
Stel de meeteenheid van snelheid in.
km/h (standaard) / mph
Head-Up Display
Toon de huidige sneldheids- en veiligheidswaarschuwingen op het scherm.
Uitschakelen (standaard) / Inschakelen
Headlight Reminder
Als de DrivePro slechte lichtomstandigheden detecteert, wordt de koplamp herinnering automatisch geactiveerd.
Uitschakelen (standaard) / Inschakelen
Driver Fatigue Alert
Herinnert de bestuurder van de noodzaak om te rusten na het rijden van een vooraf ingestelde tijdsperiode.
Uitschakelen (standaard) / 1 uur / 2 uur / 3 uur / 4 uur
Parking Mode
Bepaal of een continue opname nodig is op basis van bewegingsdetectie na het uitschakelen van de automotor. (Houd er rekening mee dat deze modus de batterij van DrivePro leegmaakt.)
Uitschakelen (standaard) / Inschakelen
Systeem
Icoon
Functie
Functie / Optie
Display
Laat beide lensen zien of de voor /achter lens afzonderlijk.
Voor / Achter / Beiden (standaard)
Volume
Stel het volume van de luidspreker in.
0~7 (Kies 0 om de Stille modus in te schakelen)
G-Sensor
Pas de gevoeligheid van de G-Sensor aan.
Uitschakelen / Laag (standaard) / Medium / Hoog
Delay Power Off
Plan de DrivePro om op een bepaald moment uit te schakelen.
Uitschakelen / 10 secs (standaard) / 30 secs
Auto Display Off
Stel de duur in voor het automatisch uit schakelen van de display nadat de opname is begonnen.
Note: Auto Display Off is uitgeschakeld wanneer Snelheidsalarm, Lane Departure, Forward Collision, Headlight Reminder, Driver Fatigue Alert of Head-Up Display zijn ingeschakeld.
Nooit (standaard) / Na 1 min / Na 3 mins
GPS Status
Toon het aantal ontvangen GPS satellieten en de GPS signaalintensiteit.
WiFi
Schakel WiFi in/uit
Uit / Aan (standaard)
Date/Time
Stel de datum, tijd, format en tijdzone in.
Taal
Stel de taal van het beeldscherm in
English / 繁體中文 / 简体中文 / 日本語 / Deutsch / Español / Français / Italiano / Русский / Português / Ελληνικά / Türkçe / 한국어 / ไทย / Polski
Format Card
Formatteer de microSD geheugenkaart.
WAARSCHUWING: Door te formatteren worden alle gegevens op de kaart gewist.
Annuleren (standaard) / Bevestigen
Upgrade Firmware
Houd uw DrivePro up-to-date met de nieuwste firmwareversie.
Downloaden van de Transcend-website:
https://www.transcend-info.com/Support/service
Annuleren (standaard) / Bevestigen
Fabrieksinstellingen
Reset alle instellingen naar de fabrieksinstellingen.
Annuleren (standaard) / Bevestigen
Scherm aanpassingen
Pas de positie van het opnamescherm aan.
Informatie
Geef de huidige firmwareversie, kaartcapaciteit, WiFi SSID, wachtwoord en modelnaam/nummer van de DrivePro weer.

5-2 Firmware Upgrade

 1. Nadat u de firmware van de Transcend website heeft gedownload, decomprimeer de map en plaats deze in de map “SYSTEM” op de microSD geheugenkaart.

 2. Plaats de microSD-geheugenkaart die de nieuwste firmwareversie bevat in de kaartsleuf van de DrivePro.

 3. Sluit de DrivePro aan op een extern stopcontact. Selecteer Upgrade Firmware in het Settings menu, en druk op OK om het firmware detectieproces te starten. De DrivePro vindt automatisch het nieuwste firmware bestand. Selecteer Bevestig om het firmware-upgradeproces te voltooien.

Note

De firmware upgrade duurt ongeveer 1-2 minuten. Schakel de DrivePro tijdens het upgraden niet uit. De DrivePro wordt automatisch opnieuw opgestart nadat de upgrade is voltooid.

WAARSCHUWING

Verwijder NOOIT het netsnoer of de microSD-geheugenkaart terwijl de firmware wordt bijgewerkt.
Als de DrivePro niet kan worden ingeschakeld vanwege een mislukte firmware-upgrade, neem dan contact op met de klantenservice van Transcend voor technische ondersteuning.

6. De DrivePro App gebruiken

Met de gratis downloadbare DrivePro-app, die is afgestemd op iOS (iPhone/iPad) en Android-apparaten, kunt u draadloos live videobeelden bekijken tijdens het opnemen, DrivePro-functies beheren en video's afspelen op uw smartphone of tablet.

DrivePro App


6-1 Downloaden en installeren van de DrivePro App

 1. Zoek “DrivePro” in de App Store of Google Play.

 2. Download en installeer de DrivePro App.

Zodra de installatie is voltooid wordt de App op het startscherm van uw apparaat weergegeven.

Raadpleeg de DrivePro instructies voordat u de App gebruikt.

6-2 Verbinden met de DrivePro

 1. Verbind uw mobiele apparaat met de DrivePro via een van de volgende methoden:

 • Optie 1: Scan de WiFi QR-code op de dashcam.
  • Druk op de Power knop op de DrivePro.
  • Scan de QR-code op het scherm van de DrivePro met uw mobiele apparaat.
 • Optie 2: Selecteer het WiFi signaal.
  • Druk op Settings > Wi-Fi op uw mobiele apparaat.
  • Selecteer het WiFi netwerk met DP550 in de SSID. (het standaard wachtwoord is 12345678)

 2. Tik op het DrivePro App-pictogram op uw mobiele apparaat en maak verbinding met de DrivePro 550.


 3. De bovenstaande afbeelding wordt weergegeven wanneer u verbinding maakt met de DrivePro.

Note

Om het standaard SSID-wachtwoord te wijzigen, gaat u naar de Instellingen in de DrivePro App.

 4. Klik op de onderstaande links voor gedetailleerde bedieningsinstructies.
https://help.transcendcloud.com/DrivePro/index.html?page=connect

7. DrivePro Toolbox Software

De DrivePro Toolbox, ontwikkeld voor Windows en MacOS, beschikt over een gebruiksvriendelijke interface waarmee u video’s kunt selecteren en afspelen die op uw DrivePro zijn opgenomen. De gereden wegen worden weergegeven op een kaart, zonder dat u daarvoor aparte codes moet installeren.

Systeem vereisten voor het aansluiten van de DrivePro op een computer:

 • Een desktop of een laptop met een werkende USB-poort
  • Microsoft Windows 10 of hoger
  • macOS 10.12 of hoger
 1. Download de installatiebestanden van:
  https://www.transcend-info.com/support/software/drivepro-toolbox

 2. Installeer de DrivePro Toolbox-software op uw computer.

Functies

Video sorteren
Video’s eenvoudig sorteren op bestandsnaam, opname datum of groep, waarmee gebruikers efficiënt naar opgenomen video's kunnen zoeken en deze kunnen afspelen.

Smooth Videos afspelen
Sluit de DrivePro aan op een computer of gebruik een microSD kaartlezer om opgenomen video’s op uw computer te afspelen.

Bewerk en Trim Videos
Selecteer een video, knip deze bij en sla deze onmiddellijk op als een nieuwe clip.U kunt tijdens het afspelen ook momentopnamen van uw video's maken.

Kaartweergave
Bekijk de rijroutes van uw reis die samen met de opgenomen video op kaarten worden weergegeven.
Note: Deze functie werkt met DrivePro-modellen met een GPS-ontvanger. (DrivePro 550, DrivePro 520, DrivePro 250, DrivePro 230 en DrivePro 220)

Kentekenherkenning
Identificeer automatisch de kentekenplaten in een video en extraheer beeldmateriaal zodat gebruikers snel kunnen zoeken.
Note: Alleen beschikbaar op Windows 64-bits versie.

Samengevoegde video's exporteren
Speel tegelijkertijd video's af die zijn opgenomen door de lens/camera aan de voor- en achterzijde. Exporteer en speel samengevoegde video's af.
Note: Alleen beschikbaar op modellen met dubbele lens/camera: DP550/DP520.

8. Bestanden overzetten naar een Computer

Haal de microSD geheugenkaart uit de DrivePro en plaats deze in een geschikte kaarlezer om bestanden naar uw computer over te brengen.

9. Problemen oplossen

Mocht er een probleem optreden bij uw DrivePro, controleer dan eerst onderstaande instructies voordat u uw DrivePro voor reparatie verzendt. Als u geen oplossing voor uw vraag kunt vinden, raadpleeg dan de klantenservice van uw verkooppunt of het lokale Transcend kantoor voor verdere hulp. U kunt ook de website van Transcend bezoeken voor ‘’Veelgestelde vragen’’ en ‘’Technische ondersteuning’’. Voor eventuele hardware problemen raadpleegt u de gebruikershandleiding van de DrivePro.

 • De DrivePro knoppen reageren niet. (De dashcam crasht of werkt met vertraging.)
  • Probeer de auto adapter los te koppelen en verbind deze opnieuw met uw DrivePro.
 • Mijn DrivePro kan de video’s die zijn opgeslagen op mijn geheugenkaart niet afspelen.
  • Bewerkte video’s worden mogelijk niet correct weergegeven op uw DrivePro.
 • Er gebeurt niets wanneer ik op de “Nood knop.” druk.
  • “Emergency Recording” werkt alleen in opname modus.

10. Veiligheidsmaatregelen

Deze gebruiks- en veiligheidsrichtlijnen zijn BELANGRIJK! Volg deze alstublieft zorgvuldig op om uw eigen veiligheid te waar boren en uw DrivePro te beschermen tegen eventuele schade.

 • Algemeen gebruik
  • Alleen voor gebruik in de auto.
  • Voor uw eigen veiligheid – en die van anderen – is het belangrijk de DrivePro of de DrivePro App niet te bedienen tijdens het rijden.
  • Vermijd extreme temperaturen.
  • Vermijd waterspetters of andere vloeistoffen op de DrivePro en accessoires.
  • Gebruik de DrivePro niet in een omgeving met sterke magnetische velden of overmatige vibratie.
  • Gebruik alleen de door Transcend geleverde auto adapter. Andere adapters zijn mogelijk niet compatibel met de DrivePro.
  • Sommige voertuigen hebben stopcontacten die actief blijven, zelfs als de motor is uitgeschakeld. Als uw auto van dit type is, koppel dan uw dashcam los van het stopcontact van de auto om onnodig stroomverbruik en onverwachte problemen te voorkomen.
  • Het GPS systeem is onderhevig aan wijzigingen die de nauwkeurigheid en prestaties kan beïnvloeden. Transcend garandeert de nauwkeurigheid van de GPS gegevens niet en zou uw persoonlijke oordeel niet moeten beïnvloeden tijdens het rijden.
  • Het GPS systeem geeft geen signaal in gebouwen. De nauwkeurigheid van de GPS data is afhankelijk van de omgeving, het weer en de locatie van gebruik. (bijv. Hoge gebouwen, tunnels, ondergrondse parkeergarages en bossen).
  • WiFi is enkel beschikbaar wanneer de DrivePro is aangesloten op stroom.
 • Montage plaats
  • Plaats de DrivePro nooit in het zicht van de bestuurder of voor een airbag waardoor deze wordt belemmerd.
  • Monteer de DrivePro binnen het bereik van de ruitenwissers om zichtbare beelden te garanderen wanneer het regent.
  • WAARSCHUWING: Indien de DrivePro is gemonteerd op een getint raam, verwijder de DrivePro voorzichtig om schade aan het tint film te voorkomen.
 • Gegevens opslaan
  • Transcend draagt GEEN verantwoordelijkheid voor het verlies van gegevens of beschadigingen tijdens het gebruik van de DrivePro. Wij raden u ten zeerste aan om regelmatig een back up te maken van de gegevens op uw geheugenkaart.

11. Specificaties

DrivePro 550
(Modellen geproduceerd
vóór november 2023)
DrivePro 550
(Modellen geproduceerd
na november 2023)
Afmetingen 95.6 mm (L) × 65.9 mm (W) × 40.5 mm (H)
3.76” (L) × 2.59” (W) × 1.59” (H)
Gewicht 107 g (3.77 oz)
Connection Interface USB 2.0
Opslag capaciteit Inclusief 64 GB microSD
WiFi Protocol 802.11n
Display 2.4" color TFT LCD
Lens Front: F/2.2, 150° (Diagonaal)
Rear: F/2.0, 130° (Diagonaal)
Front: F/2.0, 140° (Diagonaal)
Rear: F/2.0, 140° (Diagonaal)
Video Format H.264
(MP4: tot 1920×1080P 60FPS)
H.264
(MP4: tot 2560×1440P 30FPS)
Resolution /
Frame Rate (Max.)
Front: 1920×1080P (60FPS)
Rear: 1920×1080P (30FPS)
Front: 2560×1440P (30FPS)
Rear: 1920×1080P (30FPS)
Bedrijfstemperatuur -20°C (-4°F) to 60°C (140°F)
Stroomvoorziening
(autolader)
Input: DC 12 V to 24 V
Output: DC 5 V / 2 A
Global Navigation Satellite System GPS / GLONASS
Certificaten CE / FCC / BSMI / NCC /
MIC / KC / EAC / RCM
CE / UKCA / FCC / BSMI /
NCC / MIC / KC / EAC / RCM
Garantie Twee jaar beperkte garantie
Geheugenkaart ondersteund Controleer productspecificaties
Note
Naast de meegeleverde microSD-kaart beveelt Transcend zijn microSD-kaarten met High Endurance en MLC-technologie aan om de beste opnamekwaliteit te garanderen.

12. EU-conformiteitsverklaring

Transcend Information verklaart hierbij dat alle CE-gemarkeerde Transcend-producten met radioapparatuurfunctionaliteit in overeenstemming zijn met Richtlijn 2014/53 / EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
https://www.transcend-info.com/eu_compliance


Dashcam / Body Camera series
Frequentie:
2400-2483.5MHz
Maximaal zendvermogen:
< 100 mW

13. Recycling en milieubescherming

Voor meer informatie over het recyclen van het product (AEEA) en het weggooien van batterijen, verwijzen wij u naar de volgende link:
https://www.transcend-info.com/about/green

14. Verklaring Federale Communicatie Commissie (FCC)

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en bevonden te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC voorschriften. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, als deze niet geïnstalleerd is en gebruikt wordt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke storing voor radioverbindingen veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing in een bepaalde installatie zal optreden. Als deze apparatuur een schadelijke storing veroorzaakt van radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te corrigeren door een van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/TV technicus voor hulp.

Informatie over RF-blootstelling (SAR)

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limiet voor draagbare RF-blootstelling die is vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. De blootstellingsnorm voor draadloze apparaten die een meeteenheid gebruiken, staat bekend als de Specific Absorption Rate of SAR. De door de FCC vastgestelde SAR-limiet is 1,6 W/kg.

Deze apparatuur kan worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 0 cm tussen de radiator en uw lichaam.

 • Eventuele wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

 • Dit apparaat en de bijbehorende antenne mogen niet op dezelfde plek worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Transcend Information Inc (USA)
1645 North Brian Street, Orange, CA 92867, U.S.A
TEL: +1-714-921-2000

15. Garantiebeleid

De garantieperiode van dit product vindt u op de verpakking. Voor meer informatie over de garantievoorwaarden en garantieperioden kunt u de onderstaande link raadplegen:
https://www.transcend-info.com/warranty

16. GNU General Public License (GPL) Disclosure

Bezoek
https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10 voor meer informatie over open-source licenties.

17. End-User License overeenkomst (EULA)

Raadpleeg de volgende link voor meer informatie over de softwarelicentievoorwaarden:
https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula

18. Eurasian Conformity Mark (EAC)